Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Ерен Медиа"
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: бул. Ген. Скобелев 77 вх. А карта
Телефони: 0888 442-151
Email: ph_erenmedia@hotmail.com
Url: http://www.erenmedia.eu
Тематики
Художествено-документална литература, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9789
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Офис [няма име]
Град: Плевен  5800
Улица/квартал: ул. Ниш 3 А карта
Телефони: (064)801-843
Факс: (064)801-843
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мюзейен Шукри управител Отговорно лице