Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Ерен Медиа"
Адрес
Град: Плевен  5800
Улица/квартал: ул. Ниш 3А карта
Телефони: +359 888 442 151
Email: office@erenmedia.eu
Url: http://www.erenmedia.eu
Тематики
Художествено-документална литература, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9789
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Назъм Бекир Лице за контакт
Мюзейен Шукри управител Отговорно лице