Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Калин Каракехайов
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: ул. Козяк 19 ет. 17 карта
Email: zaekyt@gmail.com
Тематики
Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90679
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Калин Здравков Каракехайов Отговорно лице