Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
СОНМ
Адрес
Град: София  1231
Улица/квартал: жк Надежда бл. 614 вх. А ет. 1 ап. 3 карта
Телефони: (02)934-22-26, (02)929-86-12
Email: sonm@abv.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Философия, Религия и теология, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8523  (Стари кодове: 978-954-8478)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Веселин Праматаров директор Отговорно лице