Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Агенция ОЗОН
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Три уши 6 карта
Телефони: +359 889 213 468
Email: manager@agency-ozon.eu
Url: http://www.agency-ozon.eu
Тематики
Спорт, Наука, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-92226
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Офелия Иванова Кънева Лице за контакт
Николай Димитров Димов управител Отговорно лице