Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Галерия-музей Класика
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Юрий Венелин 32 карта
Телефони: +359 2 988 24 72
Email: vilipan60@gmail.com
Тематики
Изкуство, Поезия, История
Статус
Активен
Кодове 978-954-91487
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Виолетка Видeва Панайотова Отговорно лице