Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Несарт
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Витоша 62 вх. А ет. 2 ап. 7 карта
Телефони: +359 888 50 50 26
Email: aaskeer@art.bg
valentin.trajanov@gmail.com
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, История
Статус
Активен
Кодове 978-954-92697
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милен Атанасов Миланов управител Отговорно лице
Валентин Траянов Лице за контакт Телефони: +359 2 851 38 91; +359 887 105 042