Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Синигер 1
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: ул. Страцин 15 карта
Телефони: +359 889 288 791
Email: rugen@mail.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7214
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Румен Георгиев Генов управител Отговорно лице