Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
DRAGON BOOKS
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: ул. Пирински проход 47 вх. В карта
Телефони: 0879 086-444
Email: boyabarnes@gmail.com
Url: http://www.dragon-books.com
Тематики
Хумор, сатира, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7149
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Рандал Бейкър управител Отговорно лице
Бойа Барнс Лице за контакт