Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ипсилон
Адрес
Град: Варна  9010
Улица/квартал: ул. Ружа 43 ап. 12 карта
Телефони: (052)332-227
Email: ddonchev@bulstap.net
ypsilon@abv.bg
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-9349  (Стари кодове: 978-954-91093)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Деян Веселинов Дончев управител Отговорно лице