Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Барс Агенция
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Калоян 5 карта
Телефони: (052)654-065
Факс: (052)633-070
Email: bars2000@mail.bg
Тематики
История, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-954-2905  (Стари кодове: 978-954-91908, 978-954-90509)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ламбрин Димчев Сотиров управител Отговорно лице