Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Гера-Арт
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: ул. Миджур 10 карта
Телефони: +359 2 865 81 41
Email: gera_art@abv.bg
Тематики
Периодични издания, Учебници за ВУЗ, Учебници за средни специални учебни заведения и техникуми
Статус
Активен
Кодове 978-954-9496  (Стари кодове: 978-954-90510, 978-954-91356)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Радка Харитонова Димитрова управител Отговорно лице