Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АСКОНИ-ИЗДАТ
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: ул. Черковна 105 вх. А карта
Email: askoni@abv.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Право, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-383  (Стари кодове: 978-954-8542)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Пламен Стефанов Чернев управител Отговорно лице