Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Таурус Адвертайзинг
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Ген. Йосиф В. Гурко 50 карта
Телефони: (02)981-78-02
Факс: (02)981-78-02
Email: Taurus_adv@abv.bg
Тематики
Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-954-92967
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1000
Улица/квартал: жк Дружба, бул. Александър Йорданов 14 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Костадин Тонкаров управител Отговорно лице