Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Аетерна
Адрес
Град: Пловдив  4001
Улица/квартал: ул. Чемшир 6 ет. 2 карта
Телефони: 0889-472-575
Email: radoslav_radev@gbg.bg
Тематики
Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-954-92948
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Радослав Радев Радев управител Отговорно лице