Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Даниел СГ
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: ул. Искърски пролом 8 карта
Телефони: (02)958-25-49, (02)958-65-07
Факс: (02)958-25-49, (02)958-65-07
Email: mail@sek-bg.com
cvetyh@sek-bg.com
Url: http://www.sek-bg.com
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, Техника
Статус
Активен
Кодове 978-954-382  (Стари кодове: 978-954-90746, 978-954-91452)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Боряна Атанасова организатор обучения Консорциум СЕК Лице за контакт Телефони: +359 2958 65 07
Стефка Йорданова Пехливанова Отговорно лице