Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Каузи
Адрес
Град: София  1324
Улица/квартал: жк Люлин, ул. Филиповско шосе 38 карта
Телефони: +359 2 927 73 28
Факс: +359 2 927 73 28
Email: fondacia_kauzi@abv.bg
Url: http://www.kauzi.org
Тематики
Икономика, Социални грижи, социално осигуряване, Обществено управление
Статус
Активен
Кодове 978-619-92087  (Стари кодове: 978-954-92792)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Марина Димитрова Стефанова председател на УС Отговорно лице