Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Раум-Немигенчев
Адрес
Град: Панагюрище  4500
Улица/квартал: ул. Георги Футеков 2 карта
Телефони: +359 897 943 820
Факс: +359 357 62 893
Email: raum@abv.bg
Тематики
Поезия, История, Военно дело, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91163  (Стари кодове: 978-619-90159)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Красимир Николов Немигенчев Отговорно лице