Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Общ код
Адрес
Улица/квартал:
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-188  (Стари кодове: 978-954-799)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица Липсват записи.