Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
РОЙ Комюникейшън
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: ул. Кораб планина 27 А карта
Телефони: +359 888 511 255
Email: fboshnakov@roibg.com
Url: http://www.roibg.com
Тематики
Печат и масова комуникация, Промишленост, бизнес и мениджмънт, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9335  (Стари кодове: 978-954-90501)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Феодор Бошнаков Лице за контакт
Десислава Бошнакова Отговорно лице