Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ПУЛСИО
Адрес
Град: София  1404
Улица/квартал: жк Стрелбище бл. 1 Б вх. Б ап. 77 карта
Телефони: (02)586-290
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9490  (Стари кодове: 978-954-91389)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мартин Цанев Цанев Отговорно лице