Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
NY Creative and Publishing
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: жк Изток, ул. Майор Юрий Гагарин 18 карта
Телефони: +359 887 255 380
Email: nikolay.y.yordanov@gmail.com
Тематики
Биографии, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7568  (Стари кодове: 978-619-90250)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Йорданов Йорданов управител Отговорно лице