Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Баев - Василен Павлов
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: жк Младост 1 45 ет. 7 ап. 125 карта
Телефони: (02)974-18-59
Тематики
Художествена литература
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-91939
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1404
Улица/квартал: жк Стрелбище карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Василен Либеро Павлов Отговорно лице