Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща Световна библиотека
Адрес
Град: София  1528
Улица/квартал: бул. Искърско шосе 19 ет. 2 ап. офис 31 карта
Email: svetovna_biblioteka@mail.bg
Url: http://www.sbbooks.eu
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Психология, История, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-574  (Стари кодове: 978-954-8615)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Албена Тренева Лице за контакт
Александър Тренев Отговорно лице