Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Медлайн
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Марица Гардънс 10 ап. 15 карта
Телефони: +359 886 734 296
Email: yurukova@gmail.com
Url: http://www.homeopathytoday.eu
Тематики
Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-91140
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Василка Стоянова Юрукова Отговорно лице