Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
С. М. Ф. Мюзик Хънтър
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Цар Асен 39 карта
Телефони: (02)981-60-76
Email: alexander.dimchev@smf-bg.com
Url: http://www.smf-bg.com
Тематики
Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-954-92958
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Любомиров Димчев управител Отговорно лице