Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Медицински университет Плевен
Адрес
Град: Плевен  5800
Улица/квартал: ул. Св. Климент Охридски 1 карта
Телефони: +359 64 88 41 78
Email: icvmipl@mail.bg
Url: http://www.mu-pleven.bg/
Тематики
Учебници за ВУЗ, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-954-756
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
инж. Силвия Емилева началник Издателски център Отговорно лице