Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Лалеатоар БГ
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: жк Яворов бл. 65 вх. А ет. 2 карта
Email: chichmanova@yahoo.fr
Тематики
Изкуство, Пътуване и туризъм
Статус
Активен
Кодове 978-619-7270
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Димитров Шишманов Отговорно лице
Патрисия Шишманова Лице за контакт