Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Пропелер
Адрес
Град: София  1582
Улица/квартал: жк Дружба 2 бл. 511 вх. Б ет. 4 ап. 12 карта
Телефони: +359 888 495 688
Email: mitko-propeller@mail.bg
Тематики
Икономика, Фолклор и етнология, Техника, Учебници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-392  (Стари кодове: 978-954-9669, 978-954-9367)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Митко Ганев Отговорно лице