Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
МОТОВЕ
Адрес
Град: София  1756
Улица/квартал: жк Дървеница, ул. Овчаренски водопад 2 карта
Телефони: +359 887 896 969
Email: mihov.andrey@gmail.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши
Статус
Спрял да издава
Кодове 978-619-7241  (Стари кодове: 978-619-90131)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Андрей Михайлов Михов управител Отговорно лице