Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Партнер БГ
Адрес
Град: София  1517
Улица/квартал: жк Суха река 71 ет. 3 ап. 7 карта
Телефони: +359 888 707 521
Факс: +359 2 970 94 77
Email: partnervnb@abv.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-7066  (Стари кодове: 978-954-92184)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Вяра Христова Богданова управител Отговорно лице