Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Булвест 2000
Адрес
Град: София  1574
Улица/квартал: ул. Никола Тесла 5, BSR 2 ет. 4 карта
Телефони: +359 2 8061 347, +359 2 8061 343
Email: m.veselinova@anubis.bg
Url: http://www.bulvest.com
Тематики
Учебници за СОУ, Учебници за ВУЗ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Допълнителна информация
Булвест 2000 е запазена марка (импринт) на Клет България ООД
Кодове 978-954-18  (Стари кодове: 978-954-8112)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: https://учебника.бг
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мариана Веселинова Димитрова Лице за контакт
Владимир Христов Колев Отговорно лице