Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сита Мениджмънт Консулт
Адрес
Град: Варна  9002
Улица/квартал: ул. Васил Друмев 47А карта
Телефони: +359 896 805 005
Url: https://www.sitamanagement.com/
Тематики
Икономика, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-518
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Улица/квартал:
Url: https://www.zlatnipravila.com/
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Тодор Христов управител Отговорно лице