Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Екс-Прес
Адрес
Град: Габрово  5300
Улица/квартал: ул. Батак 31 карта
Телефони: +359 66 860 860
Email: express@abv.bg
Url: http://www.ex-press-info.com
Тематики
Учебници за ВУЗ, Техника, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-490  (Стари кодове: 978-954-8606, 978-954-9442)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анна Милчева управител Отговорно лице