Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Виденов & син
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: жк Стрелбище, бл. 97 вх. Б ап. 39 карта
Телефони: (02)869-69-89, 0887-697-983
Факс: (02)869-69-89
Email: videnov@abv.bg
Url: http://www.nivabg.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Селско стопанство
Статус
Активен
Кодове 978-954-8319
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Владимир Виденов управител Отговорно лице