Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ВАКОН
Адрес
Град: София  1528
Улица/квартал: жк Дружба 1, бул. Искърско шосе 19 ет. 3 ап. офис 306 карта
Телефони: +359 899 845 169
Email: vakon@abv.bg
Url: http://www.vakon.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Пътуване и туризъм, Криминална литература, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-250  (Стари кодове: 978-954-91843, 978-954-9535, 978-619-7300)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елеонора Гаджева Лице за контакт
Елена Можолич Лице за контакт
Емил Христов Бонев управител Отговорно лице