Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Ванга"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Христо Белчев 2 ет. 6 ап. k.26 карта
Телефони: +359 887 667 740
Email: ivandramov@mail.bg
Тематики
История, Биографии
Статус
Активен
Допълнителна информация
Популяризиране на живота и делата на пророчицата Ванга.
Кодове 978-619-91602  (Стари кодове: 978-619-90096)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Андонов Драмов председател Отговорно лице