Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АРОС
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Московска 29 карта
П.К.: 113
Телефони: +359 888 774 265
Email: office@arros.bg
Url: http://www.karm-krag.com
Тематики
Периодични издания, Астрология
Статус
Активен
Допълнителна информация
АРОС е запазена марка
Кодове 978-619-7337  (Стари кодове: 978-954-9873)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Андрей Тилков управител Отговорно лице