Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Just Do It Production
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: бул. Александър Стамболийски 130-132 вх. Б ет. 4 ап. офис 5 карта
Телефони: + 30 69 92 23 87 07
Email: info@jdiproductionltd.com
Url: http://www.jdiproductionltd.com
Тематики
Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91506
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.jdiproductionltd.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николаос Спиридон Антониадис управител Отговорно лице