Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
IP Bulgaria
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: ул. Митрополит Кирил Видински 6-8 ет. 2 карта
Телефони: +359 2 816 20 60
Факс: +359 2 816 20 66
Email: office@ipbulgaria.com
Url: http://ipbulgaria.bg
Тематики
Архитектура и дизайн, Периодични издания, Право, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-90015  (Стари кодове: 978-954-91473)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Николов Иванов управител Отговорно лице