Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Център за образователни програми и социални инициативи
Адрес
Град: Ямбол  8600
Улица/квартал: ул. Искър1 a, партер, офис 8 карта
Телефони: (046)665-822
Email: cepsi1995@yahoo.com
Url: http://www.cepsi95.org
Тематики
Право, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-91443
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Живко Георгиев Цирков управител Отговорно лице