Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Travel Books
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Фредерик Жолио Кюри 20 ет. 7 ап. офис 714 карта
Email: martin_stoykov@abv.bg
Url: http://www.travelbooks.bg
Тематики
Пътуване и туризъм
Статус
Активен
Кодове 978-619-90330
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Онлайн книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.travelbooks.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мартин Стойков Отговорно лице