Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Тилиа
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: бул. Проф. Цветан Лазаров 18 карта
Телефони: (02)737-491
Тематики
Учебници за СОУ, Учебници за ВУЗ, История, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-717  (Стари кодове: 978-954-8706)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Рахила Любомирова Отговорно лице