Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
КСХ - Хаджидимитров
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Тракия 12 карта
Телефони: (02)943-45-34
Факс: (02)943-19-31
Email: ksh@bgnet.bg
Url: http://www.kosmos.bg
Тематики
Научно-популярна литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92832
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Катерин Хаджидимитров управител Отговорно лице