Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение Приятели на Света гора, Атон - България
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Хан Аспарух 26 карта
Телефони: (02)989-79-82
Факс: (02)989-79-82
Email: amffbg@yahoo.com
Тематики
Християнска религия, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-90231
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мариан Томов зам. председател на УС Отговорно лице