Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Румянка Гаспарян
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Добри Войников 53 карта
Email: rumygem@yahoo.com
Тематики
Книги за изучаване на език, Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90743
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Румянка Костадинова Гаспарян Отговорно лице