Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Министерство на околната среда и водите
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Мария Луиза 22 карта
Телефони: +359 2 940 66 11
Email: nmihaylova@moew.government.bg
Url: http://www.moew.government.bg
Тематики
Екология
Статус
Активен
Кодове 978-954-8497  (Стари кодове: 978-954-91347, 978-954-90820)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Надя Станимирова Михайлова главен експерт в отдел БР Лице за контакт