Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателски комплекс - УНСС
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: жк Студентски град "Христо Ботев", бул. 8-ми декември карта
Телефони: +359 2 81 95 564, +359 2 81 95 544
Email: todorina.nedeva@unwe.bg
Url: http://www.unwe.bg
Тематики
Икономика, Учебници за ВУЗ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-232  (Стари кодове: 978-954-494, 978-954-644)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ани Дамянова ръководител отдел "Маркетинг" Лице за контакт
Веселин Ангелов изпълнителен директор Отговорно лице
Тодорина Недева главен редактор Лице за контакт