Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Балкани"
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 47 вх. А карта
Телефони: (02)944-50-39, 0899 360-515
Email: bg_balkani@abv.bg
Url: http://www.balkani.eu
Тематики
Пътуване и туризъм, Екология, Периодични издания, Лов и риболов, Енциклопедии, справочници, речници, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-166  (Стари кодове: 978-954-8353, 978-954-9446)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Андонов Гроздев управител Отговорно лице