Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ОКНЕЛЕ
Адрес
Град: София  1799
Улица/квартал: жк Младост 2, бл.239 вх. 7 карта
Email: oknele@abv.bg
Url: http://thespiritofoknele.org
Тематики
Психология, Поезия, Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-954-92950
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Еленко Ангелов управител Отговорно лице