Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Клуб на привържениците на ФК "Локомотив" Пловдив
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: квартал Лаута, стадион "Локомотив" карта
Телефони: 0887-420-092
Факс: (032)944-216
Email: k.slavov@lportala.net
Url: http://www.lportala.net
Тематики
Спорт
Статус
Активен
Кодове 978-619-90014
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Костадин Славов член на УС Отговорно лице